• Voor transparantie en rechtvaardigheid

  Tegen corruptie, machtsmisbruik en misstanden

 • De doelstelling van Stichting Fuck Up is het aan de kaak stellen en bestrijden van misstanden

  Stichting Fuck Up

  Bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving

  Stichting Fuck Up (SFU) is in 2003 opgericht door Pierre Karsten, Hans Preeker en Olivier Wegloop. De doelstelling van SFU is het aan de kaak stellen en bestrijden van misstanden met betrekking tot het openbaar bestuur, het milieu, openbare aanbestedingen, fraude en machtsmisbruik in de breedste zin des woords.

   

  SFU ondersteunt onder meer juridische procedures van personen die zich op geweldloze wijze manifesteren en daarbij worden onderdrukt. SFU verleent subsidie aan (rechts)personen die actief op het werkterrein van de stichting. Daarnaast ondersteunt de Stichting Fuck Up de totstandkoming van journalistieke en wetenschappelijke publicaties, documentaires, congressen en andere bijeenkomsten.

   

  Stichting Fuck Up en Pierre Karsten willen hiermee bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving in de ruimste zin van het woord.

  Ondersteuning gay rights beweging door SFU

  Projecten Stichting FU

  • Dagvaarding Thierry Baudet en FvD  voor mishandeling filmmaker
  • Onderzoek zorgplicht Staat aangaande kinderarmoede in Nederland
  • Onderzoek naar sjoemelsoftware in relatie tot openbare aanbestedingen
  • Ondersteuning gay rights beweging
  Steun SFU of een van onze projecten

  Steun Stichting Fuck Up

  De Stichting Fuck Up is opgericht in 2003 en heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften aan SFU aftrekbaar zijn van de belasting. Neem voor interesse in het steunen van SFU of een van onze projecten contact op via het onderstaande formulier.

   

  Het bestuur van de Stichting Fuck Up bestaat uit:

  P. Karsten, voorzitter

  H. Preeker, secretaris

  O. Wegloop, penningmeester

 • PERSBERICHT

  Thierry Baudet en FvD op initiatief van SFU door gedagvaard voor mishandeling filmmaker

  Amsterdam/ Den Bosch, 17 juli 2020 – Filmmaker Jasper van den Elshout en de Stichting Fuck Up (SFU) hebben politicus Thierry Baudet en diens politieke partij Forum voor Democratie gedagvaard wegens ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht. De betrokken beveiligers van Baudet zijn eveneens gedagvaard.

  Zeker?

   

  De dagvaarding wordt uitgebracht door de Stichting Fuck Up (SFU), een stichting die opkomt voor personen die zich op geweldloze wijze manifesteren en daarbij worden onderdrukt, en Jasper van den Elshout, de filmmaker die op 6 juni jl. in Den Bosch werd mishandeld door beveiligers van Thierry Baudet. Ondernemer Pierre Karsten, mede-oprichter en voorzitter van SFU, kwam na enkele publicaties over de zaak in contact met de mishandelde filmmaker waarna Karsten en Van den Elshout besloten deze misstand gezamenlijk aan de rechter voor te leggen. Naast de vaststelling dat door deze onrechtmatige handelwijze fundamentele rechten zijn geschonden, wordt van Forum van Democratie c.s. schadevergoeding en publicatie van het vonnis gevorderd.

  Rechtsorde

  Pierre Karsten: "Jasper is tijdens een vreedzame demonstratie door beveiligers van Thierry Baudet en Forum voor Democratie geïntimideerd, van zijn vrijheid beroofd en mishandeld. Ze hebben hem zonder enige aanleiding meegesleept, tegen de grond gewerkt en twintig minuten in die benarde positie gegijzeld gehouden. Het is ongekend en onacceptabel dat een politieke partij met een eigen ordedienst een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt. We moeten scherp stelling nemen tegen de normalisatie van politiek gemotiveerd geweld tegen vreedzame demonstranten."

  Vreedzame actie

  De mishandeling vond op 6 juni jl. plaats na een flyeractie van Forum voor Democratie in het centrum van Den Bosch. De filmmaker voerde die dag actie tegen de partij van Baudet door het tonen van een kartonnen doos met het opschrift 'Oud Papier hier svp bvd', bedoeld voor de door Baudet uitgedeelde folders. Van den Elshout heeft daarbij steeds ruime afstand gehouden van Baudet en zijn mensen. Toch werd hij op een zeker moment op intimiderende wijze benaderd door Tom Gorny, woordvoerder van de politieke partij en door twee particuliere bodyguards (Petar Sesto van Capital Security B.V. en Twan Hermens van Security & Investigation Group B.V.). Op een dreigende toon sommeerden zij hem weg te gaan. Later bleek dat Van den Elshout in beeld bleek te staan voor een promotiefilmpje dat Forum voor Democratie wilde maken.

   

  Toen Van den Elshout zei dat hij geen aanleiding zag om weg te gaan omdat hij op de openbare weg stond werd hij door Sesto en Hermens vastgepakt, werden zijn armen in een klem genomen en werd hij zo’n vijftig meter meegesleurd. Vervolgens werd hij met geweld naar de grond gedrukt en gedurende ongeveer twintig minuten door de bodyguards hardhandig in een klaarblijkelijk bewust ongemakkelijke houding gehouden (zittend op zijn knieën, voorovergebogen met zijn hoofd naar de grond, beide armen op zijn rug gedraaid). Verschillende omstanders spraken hun zorgen en ongenoegen uit over de gang van zaken, maar de beveiligers bleken niet voor rede vatbaar. Meerdere aanwezige fotojournalisten hebben het voorval vastgelegd.

  Van den Elshout heeft daags na de mishandeling aangifte gedaan bij de politie. Karsten: "Thierry Baudet heeft laten zien dat hij geen respect heeft voor fundamentele rechten als vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie; daarvoor zal hij zich moeten verantwoorden bij de rechter."

   

 • Verantwoording

  ANBI status

  Wij zijn een ANBI, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om die status toegewezen te krijgen, moet je aan van alles en nog wat voldoen. En dat doen we.

  Publicaties

  • Bekijk hier het standaard ANBI formulier van onze stichting.
  • Bekijk hier de balans van 2020
 • Contact

  Stuur een mailtje naar het bestuur